List Of Grape Registered Farmers Under GrapeNet System
Search Criteria
Searched By
Year
Captcha

   
Total Record(s) : 892
S. No.Farm Reg. No.Farmer NameAddressStateDate of Registration/Renewal
(dd/mm/yyyy)
Survey No.Area Per Plot
(In Ha.)
1 MH0615801401 Surywanshi Keshav Bajirao Borale, Borale, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 21/02/2024 27/1 0.5
2 MH06125345301 PRATAP BABAN KALE TAKALI VINCHUR, Takali Vinchur, NIPHAD, NASHIK-422306
Maharashtra 21/02/2024 781 0.4
3 MH06121783001 VISHNU BABURAO KUNDE Raulas, Raulas, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 20/02/2024 295 0.58
4 MH06124136801 PANKAJ ASHOK KUNDE RAULAS , Raulas, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 20/02/2024 157 0.36
5 MH06125108101 SANJAY RAMESH JADHAV NIPHAD, Niphad, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 20/02/2024 740/1 0.8
6 MH06125648301 DATTATRAY BABURAO BHALERAV NIPHAD, Niphad, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 20/02/2024 155 0.6
7 MH06124286201 KAUSALYABAI KISAN PAWAR GITAKUNJ, Gitakunj, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 18/02/2024 170 0.4
8 MH0608031101 Bhagirathibai madhukar Nigal Talwade tr, Talwade Trimbak, TRIMBEKESHWAR, NASHIK
Maharashtra 17/02/2024 396/1 0.83
9 MH06121782401 BABAN BABURAO KUNDE RAULAS, Raulas, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 16/02/2024 167 0.8
10 MH06125648001 VASANT TRYAMBAK SHINDE SHRIRAMNAGAR , Shriram Nagar, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 16/02/2024 101 0.4
11 MH06123264201 SHANKHPAL SARJERAO ABAJI KARSUL, Karsul, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 16/02/2024 61/2 0.7
12 MH0602208401 NILESH KEDA CHAVAN AT POST TEMBHE KHALACHE, Tembhe, BAGLAN, NASHIK-423203
Maharashtra 16/02/2024 110/2,112/1 1.2
13 MH06125648101 Shivaji Shankar Nikam Dharangaon Veer , Dharangaon Veer, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 16/02/2024 102 0.6
14 MH06125648201 BHAVNATH RAOSAHEB SHINDE RAULAS, Raulas, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 16/02/2024 284/1/A 0.5
15 MH06151045401 SACHIN EKNATH RAKIBE Jaitapur, Jaitapur, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 16/02/2024 202/1 0.8
16 MH06151045801 SACHIN EKNATH RAKIBE Jaitapur, Jaitapur, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 16/02/2024 202/1 0.8
17 MH06151070201 Sharada Sampatrao Pagar Paregaon, Paregaon, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 15/02/2024 235 0.8
18 MH0615832601 SHIRSATH PRAKASH GOVIND bahaduri, Bahaduri, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 15/02/2024 528 0.8
19 MH0608016601 SHIVAJI NATHU BODAKE TALWADE TRY, Talwade Trimbak, TRIMBEKESHWAR, NASHIK-422212
Maharashtra 14/02/2024 721/3 0.85
20 MH0608016602 SHIVAJI NATHU BODAKE TALWADE TRY, Talwade Trimbak, TRIMBEKESHWAR, NASHIK-422212
Maharashtra 14/02/2024 721/3 0.85
21 MH06151066901 DATTU CHANDAR PAWAR Paregaon, Paregaon, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 14/02/2024 11 0.6
22 MH06124518101 Mangla Damu Gavare rampur, Rampur, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 14/02/2024 231 0.27
23 MH06121919101 JADHAV KACHARU NAMDEO NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 13/02/2024 275/1 0.5
24 MH06125647901 Mathurabai Krushna Nikam Dharangaon Veer , Dharangaon Veer, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 13/02/2024 100/3 0.4
25 MH06122217901 Jadhav Sanjay Prakash KASABE SUKENE, Kasabe Sukene, NIPHAD, NASHIK-422302
Maharashtra 13/02/2024 796/1 0.7
26 MH0614193501 ramanath damu bhuse jalon neur, Jalgaon Neur, YEWLA, NASHIK-423401
Maharashtra 13/02/2024 140 0.6
27 MH06124617201 SUSHIL SHIVAJI BHALERAO NIPHAD, Niphad, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 13/02/2024 46 1.2
28 MH06125647501 Suresh Kashinath Shirsath Sonewadi BK , Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 12/02/2024 191 0.2
29 MH06125647401 Balu Murlidhar Sanap Shivare, Shivare, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 12/02/2024 262/1 0.5
30 MH06125647603 SHIVAJI PANDHARINATH SHINDE RAULAS, Raulas, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 12/02/2024 207 0.4
31 MH06125002501 TAKATE SHARAD KACHARU KARSUL, Karsul, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 11/02/2024 450 0.4
32 MH0615402902 sandip vishvanath rahane pimpalnare, Pimpalnare, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 11/02/2024 28 1.2
33 MH06122975601 RAMESH PANDIT SANAP SHIVARE, Shivare, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 11/02/2024 221 0.51
34 MH06123952301 GAWANDE INDUBAI SHIVAJI PACHOREWANI, Pachorewani, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 10/02/2024 258 0.2
35 MH06093922003 SHIVAJI KESAV NISAL AT. POST PADE. TAL. DINDORI. DIST. NASHIK , Pade, DINDORI, NASHIK-422202
Maharashtra 09/02/2024 91,66/1 0.95
36 MH06125647301 Machindra Karbhari Aarote Naitale , --, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 09/02/2024 229 0.38
37 MH06123853801 VISHWAS CHANDRABHAN AHER RAULAS, Raulas, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 09/02/2024 97/1B/1 0.8
38 MH06122828701 GAWALI DIGAMBAR BALASAHEB NARYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 09/02/2024 40 0.91
39 MH0615538201 Shivaji kisan kandekar KHADAKJAMB, Khadakjamb, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 08/02/2024 608 0.4
40 MH06124137601 ASHOK CHABU KUNDE RAULAS , Raulas, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 08/02/2024 161 0.64
41 MH1403395501 Ravssheb Bapu Jadhav Palshi, Palashi, KHANAPUR, SANGLI
Maharashtra 08/02/2024 818 0.8
42 MH1403408101 Madhukar Ramchandra Jadhav Palshi Tal Khanapur, Palashi, KHANAPUR, SANGLI
Maharashtra 08/02/2024 107 0.2
43 MH06125647201 Tukaram Sakhahari Bare Rampur, Rampur, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 07/02/2024 263/1 0.6
44 MH0602208301 RAMDAS LAXMAN PAWAR SRIPURVADE, Shripurvade, BAGLAN, NASHIK-423204
Maharashtra 07/02/2024 172/1/A 0.8
45 MH06125647001 KAUSHALYABAI RANGNATH PADOL SONEWADI BK , Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 07/02/2024 516 0.5
46 MH06123605601 shakuntala vijay shinde RAULAS, Raulas, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 06/02/2024 334 0.48
47 MH06071234102 DNYANESHWAR BABURAO PALKHEDE PIMPALGAON GARUDESHWAR, Pimpalgaon Garudeshwar, NASHIK, NASHIK-422213
Maharashtra 06/02/2024 109/1/A 1
48 MH0613196201 SWATI AMOL SHINDE SANGAVI, Sangavi, SINNAR, NASHIK-422103
Maharashtra 06/02/2024 248 1
49 MH06125441701 TAKATE MIRABAI RAMRAO KARSUL, Karsul, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 06/02/2024 319 0.4
50 MH0615065301 Harichandra Devram Tope Pimpalad, Pimplad, CHANDWAD, NASHIK-422306
Maharashtra 06/02/2024 327 0.4
51 MH0615809301 PUSHPA SANJAY THETE DHONDAGAVHAN, Dhondgavhan, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 06/02/2024 548/2 0.45
52 MH1107252401 VIJAY BARKU GHOGRE NARAYANGAON, Narayangaon, JUNNER, PUNE-410504
Maharashtra 06/02/2024 415/1 1
53 MH1403445901 Baburao yashvanta Pawar vita, --, KHANAPUR, SANGLI-415311
Maharashtra 06/02/2024 395 / 2 0.6
54 MH0615739302 Shirsat Khanderao Rajaram Bahaduri, Bahaduri, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 05/02/2024 253 0.9
55 MH06124962601 NAVNATH WAMAN BURAKE RAULAS, Raulas, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 05/02/2024 100 0.4
56 MH0615965101 Shirsath Amanda Muralidhar Bahaduri , Bahaduri, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 05/02/2024 247 0.4
57 MH0615154301 AGHAV YOGESH SURESH AT POST- PIMPLAD TAL- CHANDWAD DIST- NASHIK, Pimplad, CHANDWAD, NASHIK-422306
Maharashtra 05/02/2024 791 0.6
58 MH0614193301 mirabae arun kadam neur gaon , Neurgaon, YEWLA, NASHIK-423401
Maharashtra 05/02/2024 293/2 1
59 MH0615913501 Kisan Rangnath Salunke Vadner Bhairao Tal Chandwad Dist Nashik, Vadner Bhairao, CHANDWAD, NASHIK-423111
Maharashtra 04/02/2024 2029 0.45
60 MH06124843303 Gangadhar Narhari aarote Sonewadi Bk, Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 04/02/2024 493 0.34
61 MH06123803601 Gangurde Bhausaheb Devram Kotamgaon, Kotamgaon, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 03/02/2024 335 0.6
62 MH06125107501 AKSHAY DATTATRAY KHAPARE NIPHAD, Niphad, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 03/02/2024 320 0.4
63 MH06125478101 BHILORE MANGESH BALASAHEB KOTAMGAON, Kotamgaon, NIPHAD, NASHIK-422305
Maharashtra 03/02/2024 425/1 0.4
64 MH06125646501 OMKAR SUBHASH AHER GITAKUNJ, Gitakunj, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 03/02/2024 164/2 1
65 MH06125646601 Shivaji Bhimaji Aware NARAYANGAON, Narayangaon, NIPHAD, NASHIK-422001
Maharashtra 03/02/2024 508 0.5
66 MH1403572501 Ankush Maruti Dabade Palashi, Palashi, KHANAPUR, SANGLI
Maharashtra 03/02/2024 33 0.29
67 MH06125478901 Dropadabai Kacharu Pund Dharangaon Veer, Dharangaon Veer, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 03/02/2024 502/2/A 0.8
68 MH06092856101 SUBHASH POPAT BORASTE HATNORE, Hatnore, DINDORI, NASHIK-422202
Maharashtra 02/02/2024 89 0.45
69 MH0615832201 VANDANA BALASAHEB GHADWAJE Bahaduri, Bahaduri, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 02/02/2024 26/4 1
70 MH06094620101 Pratibha pappu satpute Bandharpada, Bandharpada, DINDORI, NASHIK-422215
Maharashtra 02/02/2024 50 0.7
71 MH06093433601 BIJALABAI BAKERAO BORASTE HATNORE, Hatnore, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 02/02/2024 190 0.4
72 MH06093454201 SUBHASH POPAT BORASTE HATNORE, Hatnore, DINDORI, NASHIK-422202
Maharashtra 02/02/2024 146/A 0.67
73 MH06122819801 PARDESHI SANTOSH GOVIND BEHED, Behed, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 02/02/2024 38 1.05
74 MH06125020802 KAHANDAL SANJAY VISHNU UMBARKHED, Umbarkhed, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 02/02/2024 632 0.7
75 MH06151010801 NARAYN DEVRAM GANGURDE SOGRAS, Sogras, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 02/02/2024 397 0.4
76 MH06151043801 Dilip Popat Pagar Shivare, Shivare, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 01/02/2024 267 1.2
77 MH06125646202 SANJAY NIVRUTTI SANGALE NIPHAD, Niphad, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 01/02/2024 556 1
78 MH1403473601 pitanbar bhanudas kolekar palashi, Palashi, KHANAPUR, SANGLI-415311
Maharashtra 01/02/2024 430 0.48
79 MH06125646401 Dipak Bhausaheb Bhadange At Hanuman Nagar Post-Vinchur, Hanumannagar, NIPHAD, NASHIK-422305
Maharashtra 01/02/2024 38 0.7
80 MH06094621202 VISHANUPANT AABU G0RE TALEGAONVANI TAL DINDORI, Tisgaon, DINDORI, NASHIK-422205
Maharashtra 01/02/2024 132/B 0.4
81 MH06094620301 BABURAV GOPAL NIRGHUDE MAVADI, Mavadi, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 01/02/2024 74 0.6
82 MH06125646201 SANJAY NIVRUTTI SANGALE NIPHAD, Niphad, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 01/02/2024 556 1
83 MH06094620302 BABURAV GOPAL NIRGHUDE MAVADI, Mavadi, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 01/02/2024 24 0.8
84 MH0613191901 NARAYAN KACHARU SHINDE SONARI, Sonari, SINNAR, NASHIK-422103
Maharashtra 01/02/2024 514 0.97
85 MH06123824801 NANNE RAMCHANDRA GOPALA PIMPRI, Pimpri, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 01/02/2024 161 0.36
86 MH06093562501 Uphade Mirabai Dattatray Varkhede, Varkhede, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 31/01/2024 424 0.5
87 MH1403551801 Parasharam Nana Jadhav Balawadi Kh, Balvadi (Kha), KHANAPUR, SANGLI
Maharashtra 31/01/2024 212 0.8
88 MH06094619801 Ramesh Lahanu Raut ahivantwadi, Ahiwantwadi, DINDORI, NASHIK-422202
Maharashtra 31/01/2024 248 0.6
89 MH1403514901 Balaso Ganapati chavan Benapur, Benapur, KHANAPUR, SANGLI-415311
Maharashtra 31/01/2024 596 0.25
90 MH06123880701 ANIS GULAB MULANI URF SHAIKH UMBARKHED, Umbarkhed, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 31/01/2024 83/A/1 0.6
91 MH06094085702 Bhalerao Pushpa Ashok Tisgaon, Tisgaon, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 31/01/2024 47 1
92 MH06123264601 TAKATE SUNITA DILIP KARSUL, Karsul, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 31/01/2024 513 0.6
93 MH06092128701 Bagul Kiran Kalu a/p pimperkhed, Pimparkhed, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 31/01/2024 53 0.9
94 MH0615113301 MOKAT MEENABAI DILIP Borale , Borale, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 31/01/2024 130B 0.6
95 MH1403524201 Shivaji Raghunath Metkari Vita, --, KHANAPUR, SANGLI
Maharashtra 31/01/2024 3259 0.6
96 MH06151108701 Namdev Ramchandra Kandekar Khadakjamb , Khadakjamb, CHANDWAD, NASHIK-423117
Maharashtra 31/01/2024 603 0.4
97 MH1403546201 DINKAR SHIVAJI JADHAV PALASHI, Palashi, KHANAPUR, SANGLI
Maharashtra 31/01/2024 212 1
98 MH0615314201 NILESH VITTHAL KOTHULE pimpalnare, Pimpalnare, CHANDWAD, NASHIK-423111
Maharashtra 31/01/2024 81 1.2
99 MH06094498301 Uphade Mirabai Dattatray Varkhede, Rajapur, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 31/01/2024 199 0.9
100 MH0615984701 Vaishali Vijay Pawar Borale, Borale, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 31/01/2024 37 0.8
101 MH1403502401 Kudalik Dasharath Jadhav Palshi, Palashi, KHANAPUR, SANGLI-415311
Maharashtra 31/01/2024 109 0.3
102 MH1403572601 Ankush Maruti Dadade Palshi, Palashi, KHANAPUR, SANGLI
Maharashtra 31/01/2024 34 0.34
103 MH1403542501 Parasharam Vittahal Jadhav Palashi, Palashi, KHANAPUR, SANGLI-415311
Maharashtra 31/01/2024 90/B 0.39
104 MH1403553601 Keshav Shivaram Kapade Benapur, Benapur, KHANAPUR, SANGLI
Maharashtra 31/01/2024 597 0.4
105 MH06094619501 Jadhav Vitthal Popat Dindori, Dindori, DINDORI, NASHIK-422202
Maharashtra 30/01/2024 706/2 0.6
106 MH06124523801 LAXMAN SAKHARAM SONWANE SHRIRAMNAGAR, Shriram Nagar, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 30/01/2024 382/4 0.45
107 MH06122191602 TEJAL DATTA RAYATE Khan Malegaon, Khadak Malegaon, NIPHAD, NASHIK-422304
Maharashtra 30/01/2024 674 0.6
108 MH06094492501 SUREKHA VIJAY JEUGHALE TALEGAON VANI, Talegaon Vani, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 30/01/2024 84 0.82
109 MH06094080301 Sarode Bharti Ramrao Talegaon Vani, --, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 30/01/2024 364 0.67
110 MH06094492701 ATISH VIJAY JEUGHALE TALEGAON VANI, Talegaon Vani, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 30/01/2024 84 0.81
111 MH06124758901 JADHAV ATUL RAGHUNATH BEHED, Behed, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 30/01/2024 154/2 0.8
112 MH06125644401 Krushna Raghunath Nikam Dharangaon Veer , Dharangaon Veer, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 30/01/2024 100/3 0.4
113 MH06124814801 ALKA VITHAL GADAKH CHANDORI, Chandori, NIPHAD, NASHIK-422201
Maharashtra 30/01/2024 1115 0.6
114 MH1402085402 Ranjeet Anant Patil at- Umarani tal- jath dist -sangli, --, JAT, SANGLI-416404
Maharashtra 30/01/2024 613 1.2
115 MH06125107701 SWAPNIL DATTATRAY KHAPARE NIPHAD, Niphad, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 30/01/2024 321 0.4
116 MH06094144101 Bhusal Ramesh Khanderao Ambevani, Ambevani, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 30/01/2024 153 0.8
117 MH06125644502 SUNIL PRABHAKAR KOLHE GITAKUNJ TAL. NIPHAD DIST. NASHIK , Gitakunj, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 30/01/2024 195/4 0.8
118 MH06094619302 Deshmukh Vilas Laxman Ambevani, Ambevani, DINDORI, NASHIK-422205
Maharashtra 30/01/2024 213/3 0.6
119 MH06125644501 SUNIL PRABHAKAR KOLHE GITAKUNJ TAL. NIPHAD DIST. NASHIK , Gitakunj, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 30/01/2024 195/4 1.2
120 MH0615096801 Kothule Narayan Baburao Pimpalnare, Pimpalnare, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 29/01/2024 198/b 1
121 MH0615646901 Watpade Kishor Sampatrao Bahaduri, Bahaduri, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 29/01/2024 633 0.85
122 MH0603033201 Namdev Bapu Pagar At.Po. kalwan bd tal. kalwan, Kalwan Bk., KALWAN, NASHIK-423102
Maharashtra 29/01/2024 298 0.5
123 MH0615476101 KOTHULE NIKHIL PUNDALIK Borale, Borale, CHANDWAD, NASHIK-422215
Maharashtra 29/01/2024 66 1
124 MH06124909201 Sandip Digambar Nichit Sonewadi BK, Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 29/01/2024 148 0.87
125 MH06094262501 Gatkal Jijabai Shankar Materewadi, Materewadi, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 29/01/2024 402 0.79
126 MH0615640901 Pagar Shivaji Janardhan Gurhale , Gurhale, CHANDWAD, NASHIK-423101
Maharashtra 29/01/2024 40/1 0.4
127 MH0615778001 SANJAY MADHAV PAGAR GURHALE, Gurhale, CHANDWAD, NASHIK-423101
Maharashtra 29/01/2024 36/2 0.4
128 MH0615355101 Gangadhar Sadashiv Chavhan AT POST- PIMPLAD TAL-CHANDWAD DIST- NASHIK, Pimplad, CHANDWAD, NASHIK-422306
Maharashtra 29/01/2024 335/4 0.3
129 MH0615647001 Watpade Aarthi Kishor Bahaduri, Bahaduri, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 29/01/2024 651 0.8
130 MH06122663501 SHRIRAM LAXMAN CHAUDHARI RAULAS, Raulas, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 28/01/2024 205 0.55
131 MH06122620504 BHASKAR BABURAO PADOL SONEWADI B, Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 28/01/2024 39 1
132 MH06124122701 BHASKAR BABURAO PADOL SONEWADI BK, Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 28/01/2024 39 0.78
133 MH06124599402 GANGURDE RAOSAHEB LAXMAN AHERGAON, Ahergaon, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 28/01/2024 536 0.11
134 MH06071352001 BHAGAVAN RAMDAS BHUSARE VINCHURGAVALI , Vinchurgavali, NASHIK, NASHIK
Maharashtra 27/01/2024 21 0.4
135 MH0615985001 Mokat Pandit Raghunath Borale, Borale, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 27/01/2024 71 0.4
136 MH06124901801 RANGANATH NAMDEV BORADE TAKALI VINCHUR, Takali Vinchur, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 27/01/2024 575/1 0.5
137 MH0615396301 Nikhade Chandrakant Kisan Bahaduri, Bahaduri, CHANDWAD, NASHIK-422205
Maharashtra 27/01/2024 219 0.56
138 MH06124587201 Sachin Bhikaji Kshirsagar Sonewadi Bk, Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 26/01/2024 436 0.5
139 MH0613211901 dashrath gopinath ugale sinnar, Sinnar (Rural), SINNAR, NASHIK
Maharashtra 26/01/2024 955/2 0.56
140 MH0615197801 Vishwanath Dada Aaghav AT POST- PIMPLAD TAL- CHANDWAD DIST- NASHIK, Pimplad, CHANDWAD, NASHIK-422306
Maharashtra 26/01/2024 777/2 0.6
141 MH06094619101 Anita nandu pawar Pimperkhed, Pimparkhed, DINDORI, NASHIK-422215
Maharashtra 26/01/2024 83 0.93
142 MH06124638401 AMBEKAR SANGITA NITIN MUKHED, Mukhed, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 26/01/2024 157 0.4
143 MH06123278601 Sandip Bhikaji Kshirsagar SONEWADI Bk., Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 26/01/2024 436 0.49
144 MH06125367201 Madhav Fakira Sanap Dharangaon Veer , Dharangaon Veer, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 25/01/2024 75 0.6
145 MH0615988501 Chandrbhan Ramkrushna Nikam Paregaon, Paregaon, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 25/01/2024 278 0.57
146 MH06125185101 Rajaram Shankar Niphade Sonewadi BK, Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 25/01/2024 243 0.25
147 MH06093541501 Savandre Shantabai Dattu Ghodewadi, Ghodewadi(N.V.), DINDORI, NASHIK
Maharashtra 25/01/2024 68 0.6
148 MH0613084703 Harak Balu Vithoba Shivade, Shivade, SINNAR, NASHIK-422103
Maharashtra 25/01/2024 727 1
149 MH06151107301 KAILAS EKNATH SHINDE PAREGAON, Paregaon, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 25/01/2024 244 0.6
150 MH0615756601 Shirsath dilip ganapat Bahaduri, Bahaduri, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 25/01/2024 165/2 0.6
151 MH0615862601 Nilima sadashiv kothule Pimpalnare, Pimpalnare, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 25/01/2024 108 0.86
152 MH06071351801 BHAUSAHEB RAJARAM DHIKALE SAYYAD PIMPRI TALUKA NASHIK, Pimpri Sayyad, NASHIK, NASHIK
Maharashtra 24/01/2024 63 0.5
153 MH06125368001 Karad Gopala Mahadu Shivare, Shivare, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 24/01/2024 440 0.4
154 MH06071240501 KUNAL VILAS LABHADE MAHSURAL, --, NASHIK, NASHIK
Maharashtra 24/01/2024 121/1 0.4
155 MH06122220601 Gawali Nitin Madhukar Narayan Tembhi, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 24/01/2024 303 0.57
156 MH06071351802 BHAUSAHEB RAJARAM DHIKALE SAYYAD PIMPRI TALUKA NASHIK, Pimpri Sayyad, NASHIK, NASHIK
Maharashtra 24/01/2024 63 0.42
157 MH06125642701 AMOL KIRAN KADAM AT,POST. GITAKUNJ TAL. NIPHAD NASHIK , Gitakunj, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 24/01/2024 144 0.5
158 MH06124580801 VALVE RAMNATH SAMPAT BEHED, Behed, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 24/01/2024 144 0.85
159 MH06093584103 Jadhav Chandrabhan Kondaji Sangamner, Sangamner, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 24/01/2024 80/3 0.45
160 MH06124716001 VALVE RAMNATH SAMPAT BEHED, Behed, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 24/01/2024 144 0.35
161 MH06094618801 ramesh krushna gavali ahivantwadi , Ahiwantwadi, DINDORI, NASHIK-422202
Maharashtra 24/01/2024 265 0.4
162 MH0615736001 prabhakar mahadu nikam -, Paregaon, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 24/01/2024 22/2 0.4
163 MH06125138301 JAYRAM GANGADHAR SHIRSATH DEOPUR, Deopur, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 24/01/2024 342/1 0.8
164 MH0615318601 SHAKUNTALA YADHAV LANDAGE PAREGAON, Paregaon, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 24/01/2024 217 0.8
165 MH06094618602 SARODE UATTAM DHODIRAM TALEGAON VANI, Talegaon Vani, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 23/01/2024 340 0.65
166 MH0615756201 Ghadavaje nivruti gangadhar Bahaduri, Bahaduri, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 23/01/2024 232 0.4
167 MH06121313901 Gawali Nirmala Madhukar Narayan Tembhi, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 23/01/2024 328, 329 0.55
168 MH06094618601 SARODE UATTAM DHODIRAM TALEGAON VANI, Talegaon Vani, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 23/01/2024 340 0.65
169 MH06093533001 Uphade Swati Govind Varkhede, Varkhede, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 23/01/2024 52/2 0.8
170 MH06124749301 DHOMASE RANJANA SAHEBRAO KHEDE, Khede, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 23/01/2024 52/1 0.3
171 MH06122979201 Vitthal ramkrushna bhilore kotamgaon, Kotamgaon, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 23/01/2024 422 0.52
172 MH0615548201 Bhalerao Daulat Ganpat Vadner bhairav Tal Chandwad Dist Nashik, Vadner Bhairao, CHANDWAD, NASHIK-423111
Maharashtra 23/01/2024 2096 0.6
173 MH06124493601 GAWALI GORAKH SHIVRAM NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 23/01/2024 31/2 0.4
174 MH06125178901 DESHMUKH SANJAY PANDHARINATH NARAYANTEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 23/01/2024 75 0.8
175 MH06125178802 DESHMUKH HARISHCHANDRA PANDHARINATH NARAYANTEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 23/01/2024 139 0.83
176 MH06125178801 DESHMUKH HARISHCHANDRA PANDHARINATH NARAYANTEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 23/01/2024 75 0.8
177 MH0613159601 Daware Punja Savaliram Konambe, Konambe, SINNAR, NASHIK-422103
Maharashtra 23/01/2024 46/1 0.51
178 MH06125355901 Manohar Devram Jadhav Kasbe Sukene, --, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 22/01/2024 1109 0.4
179 MH06071351701 NAVNATH BHASKAR KALE VINCHURGAVALI TALUKA NASHIK, Vinchurgavali, NASHIK, NASHIK
Maharashtra 22/01/2024 20 0.8
180 MH06123348701 GAWALI SHAILA NIVRUTTI NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 21/01/2024 9 0.5
181 MH06122824401 GAWALI RAMESHWAR VISHWAS NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 21/01/2024 306 0.6
182 MH06094618101 Baban Khanderav Vadje Madakijamb, Madakijamb, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 21/01/2024 413 0.8
183 MH06122824301 GAWALI SHIVAJI VITHOBA NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 21/01/2024 173/4 0.6
184 MH06121736801 GAWALI SHARAD SHAMRAO NARAYAN TEMBHI , Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 21/01/2024 134/1,134/2 0.6
185 MH06121432601 Gawali Shailabai Nivrutti Narayan Tembhi, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 21/01/2024 112 1.2
186 MH06121921602 GAWALI POPAT PUNJA NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 21/01/2024 351 0.46
187 MH06121314601 Gawali Sandip Shamrao Narayan Tembhi, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 21/01/2024 148 0.81
188 MH06123350101 GAWALI SANDIP KONDAJI NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 21/01/2024 256 0.24
189 MH06124493901 GAWALI SANDIP HANUMANT NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 21/01/2024 124 0.76
190 MH06121125801 Gawali Sakhubai Waman Narayan Tembhi, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 21/01/2024 80/2 0.8
191 MH06124231102 GAWALI SHANTARAM SHIVRAM NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 21/01/2024 31/1 0.39
192 MH06122484902 GAWALI SHAMRAO SHIVAJI NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 21/01/2024 255/2 0.88
193 MH06122827701 GAWALI SHOBHA KONDAJI NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 21/01/2024 266 0.49
194 MH06122497301 GAWALI NIVRUTTI VISHWANATH NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 21/01/2024 230 0.48
195 MH06124034901 GAWALI SINDHUBAI NARAYAN NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 21/01/2024 211 0.6
196 MH06122499801 GAWALI RAJENDRA KESHAV NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 21/01/2024 133 0.61
197 MH06123440401 GAWALI RAJENDRA KESHAV NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 21/01/2024 138 0.54
198 MH06121314002 Gawali Popat Punjaji Narayan Tembhi , Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 21/01/2024 361/1 0.45
199 MH06124718501 GAWALI RAHUL BHAGUJI NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 21/01/2024 360 0.4
200 MH06124037301 GAWALI SANGITABAI ARUN NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 21/01/2024 352/2 0.65
201 MH0615401101 Pachorkar Kondaji Punjaji Vadner bhairav Tal Chandwad Dist Nashik, Vadner Bhairao, CHANDWAD, NASHIK-423111
Maharashtra 21/01/2024 2315 0.8
202 MH06122823301 GAWALI SANJAY SAMPAT NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 21/01/2024 322 0.48
203 MH06125009501 GAWALI SHITAL SANDIP NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 21/01/2024 228 0.4
204 MH06122868401 GAWALI RAJARAM MADHAVRAO NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 21/01/2024 125 0.55
205 MH0615768301 Shinde Dattatray Ramkrushna Borale, Borale, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 21/01/2024 181/1/2 0.6
206 MH06125340401 GAWALI PRASAD KIRAN NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 21/01/2024 226 0.8
207 MH06125180301 GAWALI SOPAN JAYWANT NARAYANTEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 21/01/2024 200/2 0.4
208 MH06125441001 GAWALI PUNDLIK MAHADEV NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 21/01/2024 144 0.8
209 MH0615554701 NANA SHANKAR LAVARE JAMBUTKE, Jambutke, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 20/01/2024 65/1/B 0.8
210 MH06122827301 GAWALI SUBHASH SAMPAT NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 20/01/2024 33 0.26
211 MH06124812901 GAWALI SUNIL DATTATRAY NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 20/01/2024 173/1 0.31
212 MH06125358301 Padol Ganesh Kacheshwar Sonewadi Bk, Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 19/01/2024 274/1 0.5
213 MH06151067201 NARAYAM LAHANU MAHALE Paregaon, Paregaon, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 19/01/2024 262/B 0.4
214 MH06122849001 ATHARE SUNIL SHRIRAM UMBARKHED, Umbarkhed, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 19/01/2024 238 0.78
215 MH06125358101 Padol Rajanibai Kacheshwar Sonewadi BK, Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 19/01/2024 156/2 0.5
216 MH06092917602 Purkar Rajendra Dinkar Talegaon Vani, Talegaon Vani, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 19/01/2024 129/2 0.86
217 MH06093577301 Sarode Bhausaheb Popat Talegaon Vani, Talegaon Vani, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 19/01/2024 291 0.6
218 MH06094407301 Nirgude Amol Manohar Talegaon Vani, Talegaon Vani, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 19/01/2024 178 0.6
219 MH06151055901 BHAURAO RAGHUNATH WALKE PIMPLAD, Pimplad, CHANDWAD, NASHIK-422306
Maharashtra 19/01/2024 621 0.6
220 MH06125440401 DILIP EKNATH ZOMAN RAULAS, Raulas, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 19/01/2024 254 0.3
221 MH06124074201 Shinde vasant daulat khangaon najik, Khangaon Najik, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 19/01/2024 13/2 0.31
222 MH06121738301 JADHAV KUSUM BHIKA NARAYAN TEMBHI , Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 18/01/2024 114 0.27
223 MH06122230701 GAWALI VIMAL RAMESH NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 18/01/2024 15 0.21
224 MH06124700101 CHAVHAN CHANDRAKALABAI SHIVAJI UMBARKHED, Umbarkhed, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 18/01/2024 395/2 0.6
225 MH06122222001 Gawali Vatsala Vasantrao Narayan Tembhi, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 18/01/2024 196/2 0.4
226 MH06122497501 RAKA CHANDRAKANT JAVHERILAL NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 18/01/2024 64 0.8
227 MH06124037701 PAGAR SANTOSH PANDURANG NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 18/01/2024 37 0.65
228 MH06121714002 GAWALI YOGITA NAMDEV NARAYAN TEMBHI , Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 18/01/2024 223 0.52
229 MH06092380501 Ugale Nivrutti Govind Talegaon Vani, Talegaon Vani, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 18/01/2024 45 1.2
230 MH06122517201 PANSARE SHIVAJI DAMU UMBARKHED, Umbarkhed, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 18/01/2024 181 0.4
231 MH06125640501 Babasaheb mahadu jejurkar Wakad tal niphad dist nashik , Wakad, NIPHAD, NASHIK-422305
Maharashtra 18/01/2024 254 0.2
232 MH06124958601 JADHAV RAMDAS BABURAO NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 18/01/2024 77 1.1
233 MH06125180801 GAWALI VIMAL DAULAT NARAYANTEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 18/01/2024 295 0.21
234 MH06123334801 GAWALI TANHAJI MADHAV NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 18/01/2024 128/2 0.55
235 MH06124704301 SHINDE ARUN CHANDRABHAN UMBARKHED, Umbarkhed, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 18/01/2024 245 0.4
236 MH06122828201 GAWALI VITTHAL BALNATH NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 18/01/2024 259 0.32
237 MH06124895901 SANTOSH SUDAM GORADE TAKALI VINCHUR, Takali Vinchur, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 18/01/2024 686 0.8
238 MH06124697401 ATHARE SAHEBRAO POPAT UMBARKHED, Umbarkhed, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 18/01/2024 85 0.22
239 MH0615684001 Sitabai Nivrutti Satbhai KHADAKJAMB, Khadakjamb, CHANDWAD, NASHIK-423111
Maharashtra 18/01/2024 544 0.5
240 MH06124721401 GAWALI VILAS BHIKA NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 18/01/2024 183 0.53
241 MH06121128201 Kagade Pravin Vishnupanta UMBERKHED , Umbarkhed, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 17/01/2024 389 0.4
242 MH06122356701 Shinde Bhaskar Bajirao UMBARKHED, Umbarkhed, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 17/01/2024 45 0.3
243 MH06121713301 GAWALI NARAYAN PRABHAKAR NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 17/01/2024 244 0.6
244 MH06125177501 NIRGUDE KAVITA ANANT UMBARKHED, Umbarkhed, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 17/01/2024 321 0.4
245 MH06122969201 ANITA PRADIP SHIRSATH SONEWADI BK, Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 17/01/2024 142 0.4
246 MH06121130603 Palase Pundlik Punja UMBERKHED, Umbarkhed, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 17/01/2024 173 0.45
247 MH06093286901 KHANDAVE MAYURESH GENU PIMPALNARE, Pimpalnare, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 17/01/2024 409 0.6
248 MH0607621001 VASANT KACHARU SHEJWAL SAYYAD PIMPRI, --, NASHIK, NASHIK
Maharashtra 17/01/2024 1548/1 1.2
249 MH0613173101 Dashrath Bhimaji Pawar Sonambe, Sonambe, SINNAR, NASHIK-422103
Maharashtra 17/01/2024 836,838 0.51
250 MH06122359101 Nirgude Narayan Pundalik UMBARKHED, Umbarkhed, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 17/01/2024 374 0.8
251 MH06122839901 DOKHALE RAMESH POPAT UMBARKHED, Umbarkhed, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 17/01/2024 15 0.66
252 MH06125178201 SHINDE ARUN CHANDRABHAN UMBARKHED, Umbarkhed, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 17/01/2024 245 0.4
253 MH0615300501 SANTU GOPALA TOPE AT POST PIMPLAD TAL CHANDWAD DIST NASHIK, Pimplad, CHANDWAD, NASHIK-422306
Maharashtra 17/01/2024 257,259,260 1
254 MH06121712501 GAWALI SAHEBRAO GANPAT NARAYAN TEMBHI , Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 17/01/2024 243 0.5
255 MH06121921601 GAWALI POPAT PUNJA NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 17/01/2024 348, 349, 350 0.8
256 MH06121130101 Nirgude Madhukar Laxman UMBERKHED, Umbarkhed, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 17/01/2024 501 0.95
257 MH0615934701 AJINKYA AMOL ADHAV PAREGAON, Paregaon, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 17/01/2024 240 0.6
258 MH06151012901 SURESH AANANDA SOMVANSHI AT POST rAHUD, tAL CHANDWAD , Rahod, CHANDWAD, NASHIK-423101
Maharashtra 17/01/2024 169/B 0.4
259 MH06125085201 ANIL SURESH JADHAV KASBE SUKENE, Mauje Sukene, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 17/01/2024 152 0.5
260 MH06123816001 PANSARE BHAUSAHEB MURLIDHAR UMBARKHED, Umbarkhed, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 17/01/2024 306 0.23
261 MH0615862902 NANDKUMAR RAGHUNATH KOTWAL AT POST RAHUD,TAL. CHANDWAD, Chandvad, CHANDWAD, NASHIK-423101
Maharashtra 17/01/2024 568 0.6
262 MH06121738501 GAWALI UDAY SHIVAJI NARAYAN TEMBHI , Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 17/01/2024 265 0.35
263 MH06124115601 PALASE MANGALA RAMKISAN UMBARKHED, Umbarkhed, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 17/01/2024 180 0.3
264 MH0615500501 Prakash murlidhar kotwal A/p Chandwad, Chandvad, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 17/01/2024 529 0.76
265 MH06125347701 PALASE RAKESH MADHAV UMBERKHED, Umbarkhed, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 17/01/2024 168/2 0.52
266 MH0615887301 Punjaram Santu Walake At/Post-pimpalad Tal-chandwad Dist-Nashik, Pimplad, CHANDWAD, NASHIK-413101
Maharashtra 17/01/2024 592 0.4
267 MH06093898901 Dighe Madhukar Sampat Varkhede, Varkhede, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 16/01/2024 597/2 0.6
268 MH06123847801 LAGAD UTTAM KARBHARI SONEWADI BK, Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 16/01/2024 28 0.5
269 MH06123347601 GOSAVI ANANT VISHNUBHARATI NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 16/01/2024 353/1 0.4
270 MH06094495501 BHAUSAHEB DATTU VADJE TALEGAON VANI, Talegaon Vani, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 16/01/2024 270 0.4
271 MH06124149201 UTTAM SAHEBRAO SHINDE RAULAS, Raulas, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 16/01/2024 123/3 0.5
272 MH06123043101 DINKAR SAWALIRAM LAGAD SONEWADI BK, Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 16/01/2024 144 0.6
273 MH06094367601 Dighe Madhukar Sampat Varkhede, --, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 16/01/2024 597/2 0.6
274 MH06122355102 Nirgude Krishna Bakerav UMBARKHED, Umbarkhed, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 16/01/2024 315 0.3
275 MH06094620201 Jadhav Bhaskar Pundlik Khedgaon, Khedgaon, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 16/01/2024 729/1 0.4
276 MH06123347701 GOSAVI MACHHINDRA VISHNUBHARATI NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 16/01/2024 353/1 0.4
277 MH06124849501 Ashok yadav padol sonewadi bk, Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 16/01/2024 494 495 496 0.7
278 MH0615894701 Rohit Rajesh Pardeshi Chandwad, chandwad, Chandvad, CHANDWAD, NASHIK-423101
Maharashtra 16/01/2024 572/3 0.6
279 MH06124848701 Dinkar Savaliram Lagad sonewadi bk, Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 16/01/2024 144 0.5
280 MH06124812401 GOSAVI INDUBAI VISHNUBHARATI NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 16/01/2024 10 0.21
281 MH06125422201 Padol Gorakshanath Dattatray Sonewadi BK, Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 16/01/2024 234 0.54
282 MH0613211701 Rani Mahesh Borade At po - Shrirampur , Tal - Sinnar , Dist - Nashik, Shrirampur, SINNAR, NASHIK-422103
Maharashtra 16/01/2024 155 1.2
283 MH06125227301 TAKATE BABAN POPAT KARSUL, Karsul, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 16/01/2024 446 0.77
284 MH0613211801 Rekha Pandurang Borade At po - Shrirampur , Tal - Sinnar , Dist - Nashik, Shrirampur, SINNAR, NASHIK-422103
Maharashtra 16/01/2024 155 1.2
285 MH1401153101 ranjit anant patil a/p-mhaisal, tal- miraj, dist- sangli, Mhaisal(s), MIRAJ, SANGLI-416410
Maharashtra 16/01/2024 959 1.2
286 MH06151105101 PRAKASH HARIBHAU THAKARE AT POST- KAJISANGAWI,TAL- CHANDWAD,DIST-NASHIK, Kazisangvi, CHANDWAD, NASHIK-423101
Maharashtra 16/01/2024 231/1 0.3
287 MH0613212001 Rani Mahesh Borade At po - Shrirampur , Tal - Sinnar , Dist - Nashik, Shrirampur, SINNAR, NASHIK-422103
Maharashtra 16/01/2024 155 1.2
288 MH0615546301 Rahul Shirishakumar Kotwal Chandwad, Chandvad, CHANDWAD, NASHIK-423101
Maharashtra 16/01/2024 47 1
289 MH0615613601 Nandkumar Raghunath Kotwal chandwad, Chandvad, CHANDWAD, NASHIK-423101
Maharashtra 16/01/2024 528 0.8
290 MH06094533801 Khotare Madhukar Shankar Vare, Vare, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 15/01/2024 114 0.5
291 MH0602140402 YUVARAJ UTTAM KAPADANIS AT POST TEMBHE TAL BAGALAN, Tembhe, BAGLAN, NASHIK-423301
Maharashtra 15/01/2024 35/2/B 2
292 MH06092670001 Kadam Shaila Dilip PALKHED B, Palkhed, DINDORI, NASHIK-422202
Maharashtra 15/01/2024 483 1.02
293 MH0609298101 Shinde Murlidhar Govind Korhate, Korhate, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 15/01/2024 223/1 0.8
294 MH0602140301 MANDABAI UTTAM KAPADANIS AT POST TEMBHE TAL BAGALAN, Tembhe, BAGLAN, NASHIK-423301
Maharashtra 15/01/2024 35/4/B 1.2
295 MH06093539501 Jadhav Lankabai Sampat Sonjamb, Sonjamb, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 15/01/2024 541 0.4
296 MH06094258701 Kadam Abhijit Shantaram KORHATE, Korhate, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 15/01/2024 172 0.45
297 MH06094334101 Kawale Latabai Laxman BOPEGAON, Bopegaon, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 15/01/2024 309,305 0.65
298 MH06094616901 Bhavle Madhukar Eknath Ghodewadi, Ghodewadi(N.V.), DINDORI, NASHIK-422205
Maharashtra 15/01/2024 13 0.4
299 MH0602208201 Bhika Maharu Ahire Talwade di Tal Satana Dist Nashik 423301, Talwade Digar, BAGLAN, NASHIK-423301
Maharashtra 15/01/2024 69 1
300 MH06121453501 GAWALI SANDIP ASHOK NARAYAN TEMBHI , Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 15/01/2024 306 0.6
301 MH06094386702 Pingal Dattatray Shivaji GANESHGAON, Ganorwadi Ganeshgaon, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 15/01/2024 33 0.4
302 MH06123761701 Dipak Nivrutti Zete Kumbhari, Kumbhari, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 15/01/2024 168 0.9
303 MH06093852702 RAMKRUSHNA CHANDRABHAN KAWALE BOPEGAON, Bopegaon, DINDORI, NASHIK-422205
Maharashtra 15/01/2024 406 0.4
304 MH06094616401 ghule pandharinathmurlidhar mavdi, Talegaon Vani, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 15/01/2024 296 0.6
305 MH06094396401 Gangode Shivaji Kashinath Sangamner, Sangamner, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 15/01/2024 83 0.4
306 MH06123939401 ASHOK SAJAN DATE RAMPUR, Rampur, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 15/01/2024 312 0.4
307 MH06092938001 Dokhale Sanjay Panditrao GONDEGAON, Gondegaon, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 15/01/2024 19/A/2 0.4
308 MH06122536601 RAMESH RAGHUNATH WAGH Ranwad, Ranwad, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 15/01/2024 96/2 0.28
309 MH06124524701 TAKATE BALU POPAT KARSUL, Karsul, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 15/01/2024 213 0.89
310 MH06125266901 RAMDAS DAGU JADHAV REDGAON BK., Redgaon, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 15/01/2024 140 0.7
311 MH06094142201 Vadje Swapnil Ashok Ambevani, Ambevani, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 15/01/2024 90 0.6
312 MH06123308801 CHOPADE SAGAR SURESH SAWARGAON, Sawargaon, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 15/01/2024 382/1 0.8
313 MH06125422301 Padol Dattu Sukdev Sonewadi BK, Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 15/01/2024 233 0.46
314 MH06124038301 WAGH SANJAY PRABHAKAR NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 15/01/2024 38 0.6
315 MH06122364401 Bhanudas Vaman Nichit SONEWADI BK, Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 15/01/2024 358,359 0.4
316 MH06151004801 ARUN ASHOKRAO SHIDE VADNERBHAIRAV, Vadner Bhairao, CHANDWAD, NASHIK-423111
Maharashtra 15/01/2024 1242 1
317 MH06125638501 Somnath Gopala Padol Sonewadi BK , Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 15/01/2024 266/1 0.55
318 MH1401097501 farjan hamid mulani soni tal-miraj dist-sangli, Soni, MIRAJ, SANGLI
Maharashtra 15/01/2024 614 0.8
319 MH06125424601 Padol Shila Raju Sonewadi BK, Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 15/01/2024 349 0.61
320 MH06124721701 RAKA CHANDRAKANT JAVHERILAL NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 15/01/2024 64 0.4
321 MH0615547201 Shirishkumar Vasantrao Kotwal Chandwad,Tal Chandwad,Dist Nashik, Chandvad, CHANDWAD, NASHIK-423101
Maharashtra 15/01/2024 548 1
322 MH06124501501 Usha Bhanudas Nichit sonewadi bk, Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 15/01/2024 362 0.36
323 MH06124036301 GAWALI SUNANDA TANHAJI NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 15/01/2024 128/1 0.44
324 MH0615593401 GANGADHAR SADASHIV CHAVHAN AT POST- PIMPLAD TAL- CHANDWAD DIST- NASHIK, Pimplad, CHANDWAD, NASHIK-422306
Maharashtra 15/01/2024 335/4 0.3
325 MH1401075201 Ranjit Anandrao Patil At/P-Soni Tal-Miraj, Soni, MIRAJ, SANGLI-416420
Maharashtra 15/01/2024 479 0.8
326 MH1401097601 shbana mohamad mulani soni tal-miraj dist-sangli, Soni, MIRAJ, SANGLI
Maharashtra 15/01/2024 614 0.8
327 MH06125367901 Karad Gopala Mahadu Shivare, Shivare, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 15/01/2024 440 0.46
328 MH0615910503 Arun Ashok Shinde Vadner Bhairao Tal Chandwad Dist Nashik, Vadner Bhairao, CHANDWAD, NASHIK-423111
Maharashtra 15/01/2024 1242 1
329 MH0615598901 Bhalerao Sanjay Balasaheb Vadner bhairav Tal Chandwad Dist Nashik, Vadner Bhairao, CHANDWAD, NASHIK-423111
Maharashtra 15/01/2024 1431/2 0.3
330 MH06124810501 Ashok Sajan Date Rampur, Rampur, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 15/01/2024 312 0.4
331 MH1408111101 Shivaji Hambira Jadhav Kuchi, Kuchi, KAVATEMAHAKAL, SANGLI-416405
Maharashtra 15/01/2024 1299 0.8
332 MH0615613701 Nandkumar Raghunath Kotwal Chandwad, Chandvad, CHANDWAD, NASHIK-423101
Maharashtra 15/01/2024 567 0.6
333 MH0615670401 Rahul padmakar jadhav chinchole, Chinchole, CHANDWAD, NASHIK-423101
Maharashtra 15/01/2024 106 0.8
334 MH06125377201 LAXMIBAI RAOSAHEB WAGH RANWAD, Ranwad, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 15/01/2024 652/K 0.8
335 MH0615971301 Ravsaheb Keshav Shinde Talegaon Rohi, Talegaon Rohi, CHANDWAD, NASHIK-423101
Maharashtra 15/01/2024 648,649 0.9
336 MH1401075301 Rahul Anandrao Patil At/P-Soni Tal-Miraj, Soni, MIRAJ, SANGLI-416420
Maharashtra 15/01/2024 479 0.8
337 MH0615848301 Hirabai Sahebrao Mogal Vadner Bhairao Tal Chandwad Dist Nashik, Vadner Bhairao, CHANDWAD, NASHIK-423111
Maharashtra 15/01/2024 2188/2 0.8
338 MH1401075101 Laxmibai Anandarao Patil At/P-Soni Tal-Miraj, Soni, MIRAJ, SANGLI-416420
Maharashtra 15/01/2024 479 0.8
339 MH1403467101 Nanaso Narayan Chavan chikholhol, Chikhalhol, KHANAPUR, SANGLI-415311
Maharashtra 15/01/2024 318/41 0.5
340 MH1401090401 milind anandrav patil soni ta-miraj dist-sangli, Soni, MIRAJ, SANGLI
Maharashtra 15/01/2024 475 0.55
341 MH0603033101 Ramesh Amruta Wagh At po khedgoan Tal kalwan, Khedgaon, KALWAN, NASHIK-423102
Maharashtra 14/01/2024 90 1
342 MH06122548401 PAGAR JAGANNATH GANGADHAR KARSUL, Karsul, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 14/01/2024 204/A 0.5
343 MH06093940101 Shinde Mirabai Bhausaheb Sangamner, Sangamner, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 14/01/2024 80/1 0.8
344 MH06125159501 KARBHARI RANU CHAURE GAJARWADI, Gajarwadi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 14/01/2024 226 0.5
345 MH06094080001 Sarode Chandrabhaga Bajirao Talegaon Vani, Talegaon Vani, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 14/01/2024 46/1 0.6
346 MH06094614801 Abasaheb Annasaheb Deshmukh a/p kasbe vani, Kasbe Vani, DINDORI, NASHIK-422215
Maharashtra 14/01/2024 658/1 0.8
347 MH06094614702 rajaram soma mahale a/p ambaner, Ambaner, DINDORI, NASHIK-422202
Maharashtra 14/01/2024 196 0.6
348 MH06125636101 JAGANNATH BABURAV BHUSARE Bhuse, Bhuse, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 14/01/2024 613 0.4
349 MH06094615302 PRABHAKAR BHASKAR PGAR TALEGAON VANI, Talegaon Vani, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 14/01/2024 151 0.4
350 MH06125636401 GOVIND SUBHASH MURKUTE Mhalsakore , Mhalsakore, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 14/01/2024 612 0.3
351 MH06122548402 PAGAR JAGANNATH GANGADHAR KARSUL, Karsul, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 14/01/2024 204/A/2 0.5
352 MH0615114602 Shinde Jijabai Raosaheb Vadner bhairav Tal Chandwad Dist Nashik, Vadner Bhairao, CHANDWAD, NASHIK-423111
Maharashtra 14/01/2024 1926/1 0.65
353 MH06151104501 BHAUSAHEB RAGANATH SALUKE VADNERBHIRAV, Vadner Bhairao, CHANDWAD, NASHIK-423111
Maharashtra 14/01/2024 2278 1.2
354 MH0615618702 Pachorkar Balasaheb Dhondiram Vadnerbhairav, Vadner Bhairao, CHANDWAD, NASHIK-423111
Maharashtra 14/01/2024 1534P 0.3
355 MH06125636501 SUBHASH EKNATH MURKUTE Mhalsakore , Mhalsakore, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 14/01/2024 612 0.6
356 MH0615184102 Salunke Kisan Rangnath Vadnerbhairav, Vadner Bhairao, CHANDWAD, NASHIK-423111
Maharashtra 14/01/2024 2029 0.45
357 MH0613198001 Balnath Trambak Daware Konambe , Konambe, SINNAR, NASHIK-422103
Maharashtra 14/01/2024 774 0.45
358 MH06123000703 KATKADE PRABHAKAR PUNJAJI SHIVADI, Shivadi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 13/01/2024 332/1 0.4
359 MH06094492601 MOHIT VIJAY JEUGHALE TALEGAON VANI, Talegaon Vani, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 13/01/2024 84 0.81
360 MH06122354801 Dokhale Pundalik Chandrabhan UMBARKHED, Umbarkhed, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 13/01/2024 169 0.2
361 MH06151103508 ARAVINDA SHANKAR BHALERAV VADNERBHIRAV, Vadner Bhairao, CHANDWAD, NASHIK-423111
Maharashtra 13/01/2024 2005/3 1
362 MH0614074701 SHIVAJI PUNJA SHELAR AT/P. VIKHARNI; TAL - YEOLA, Vikharni, YEWLA, NASHIK-423401
Maharashtra 13/01/2024 94/1 0.6
363 MH06123278801 TANAJI MURALIDHAR NICHIT SONEWADI Bk., Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 13/01/2024 294 0.6
364 MH0615818001 SHINDE LAXMIBAI NIVRUTTI Shivare, Shivare, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 13/01/2024 159 0.8
365 MH06124128101 GORE SANDEEP KARBHARI OHERS KHEDE, Khede, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 13/01/2024 303 0.8
366 MH06124489601 Sampat Dattu Sanap Shivare, Shivare, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 13/01/2024 206 0.6
367 MH06125425601 Padol Dnanyeshwar Murlidhar Sonewadi BK, Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 13/01/2024 182 0.3
368 MH0615819601 BABURAO MADHAVRAO MAHALE DHONDGAVHAN, Dhondgavhan, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 13/01/2024 100 0.54
369 MH06151102801 PUNJARAM BALWANT JADHAV KANMANDALE, --, CHANDWAD, NASHIK-423117
Maharashtra 13/01/2024 120 0.4
370 MH06122449301 BALASAHEB WAMAN KADU Panchkeshwar, Panchkeshwar, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 12/01/2024 66 0.8
371 MH06124237101 Sunita Balasaheb Wagh RANWAD , Ranwad, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 12/01/2024 367/3 0.6
372 MH06124582201 BHAVAR SUBHASH ABAJI BEHED, Behed, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 12/01/2024 50 0.53
373 MH06125635401 VASANTRAO PUNJAJI KUSHARE SAWARGAON, Sawargaon, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 12/01/2024 367 0.9
374 MH06092731501 SHILA SUNIL LOKHANDE NILWANDI, Nilwandi, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 12/01/2024 22 1.2
375 MH06092731401 PRASHANT SUNIL LOKHANDE NILWANDI, Nilwandi, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 12/01/2024 22 0.6
376 MH06125174401 BHAWAR SUBHASH ABAJI BEHED, Behed, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 12/01/2024 49 0.5
377 MH06151102301 NIVRUTTI VALMIK KHATAL KUNDALGAON, Kundalgaon, CHANDWAD, NASHIK-423104
Maharashtra 12/01/2024 314 0.8
378 MH06124037201 GAWALI VISHAL ARUN NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 12/01/2024 352/2 0.4
379 MH06151102701 Pimple Satyam Chandrabhan Talegaon Rohi, Talegaon Rohi, CHANDWAD, NASHIK-423101
Maharashtra 12/01/2024 789/3 0.8
380 MH0614193001 KANTABAI SURYABHAN KHODAKE A-ANTERWELI,P-DHULGAON TAL YEOLA, Antarveli, YEWLA, NASHIK-423401
Maharashtra 12/01/2024 53 0.5
381 MH06151067301 Jagan Jayram Gangurde Paregaon, Paregaon, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 12/01/2024 42 0.4
382 MH0614193101 SANGITA DEVIDAS KHODAKE AP-ANTERWELI TAL-YEOLA, Antarveli, YEWLA, NASHIK-423401
Maharashtra 12/01/2024 56 0.4
383 MH06151102601 Pimpale Shubham Chandrabhan Somthane Road, Talegaon Rohi, CHANDWAD, NASHIK-423101
Maharashtra 12/01/2024 789/3 0.8
384 MH06125370701 Rushikesh Suresh Walunj Dharangaon Khadak , Dharangaon Khadak, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 11/01/2024 82 0.4
385 MH06125284401 KATALE MADHUKAR BALKRUSHNA KARSUL, Karsul, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 11/01/2024 62 0.4
386 MH1010075501 Naikwadi Pandit Rangnath Jawale kadlag, Jawale Kadlag, SANGAMNER, AHMEDNAGAR-422605
Maharashtra 11/01/2024 49/1 0.9
387 MH0603027701 Jayesh Rajendra Shinde At.Po. Navi Bej, Navi Bej, KALWAN, NASHIK-423102
Maharashtra 11/01/2024 185 0.67
388 MH06094616501 Dattu Vishnu Medhane Bandharpada, Bandharpada, DINDORI, NASHIK-422215
Maharashtra 11/01/2024 18 0.4
389 MH06093536101 Sonawane Bharti Vasant Varkhede, Varkhede, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 11/01/2024 476 0.6
390 MH06093536501 Vadje Tukaram Ananda Ghodewadi, Ghodewadi(N.V.), DINDORI, NASHIK
Maharashtra 11/01/2024 100 0.8
391 MH0604183401 Sangita Shivaji Deore At.Po.Mahalpatane Tal.Deola Dist. Nashik, Mahalpatane, DEOLA, NASHIK-423102
Maharashtra 11/01/2024 336/2 1
392 MH06125634301 Mahendra Sudam Jadhav Dharangaon Khadak , Dharangaon Khadak, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 11/01/2024 205/1 0.8
393 MH1010066201 prakash Ramchnandra kadlag Jawalekadlag tal sangamner, Jawale Kadlag, SANGAMNER, AHMEDNAGAR-422605
Maharashtra 11/01/2024 165/5 0.68
394 MH1403496701 Ajay Bharat Lengare Bamani, Bamani, KHANAPUR, SANGLI-415311
Maharashtra 11/01/2024 1100 1
395 MH06125634001 Shivaji sayram kale Shirwade Wakad , --, NIPHAD, NASHIK-422305
Maharashtra 11/01/2024 259/1/A 0.4
396 MH06125177701 PALASE RAMKISAN FAKIRA UMBARKHED, Umbarkhed, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 11/01/2024 210/A 0.6
397 MH06124657601 TAKATE DNYANESHWAR GANGADHAR KARSUL, Karsul, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 11/01/2024 218,219 0.41
398 MH06123882701 THETE RAJENDRA VISHRAM KARSUL, Karsul, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 11/01/2024 62 0.6
399 MH06125353401 Manohar Laxman Khalate Dharangaon Khadak , Dharangaon Khadak, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 11/01/2024 413 0.8
400 MH06151022901 Ghule Tukaram Aabaji Aadgaon, Adgaon, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 11/01/2024 146/A/3 0.98
401 MH06125634201 Sarika Rajendra Ghode Dharangaon Veer , Dharangaon Veer, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 11/01/2024 160 0.5
402 MH1403496401 Jayashri Ajay Lengare Bamani, Bamani, KHANAPUR, SANGLI-415311
Maharashtra 11/01/2024 1100 1
403 MH1403496501 Jayashri Ajay Lengare Bamani, Bamani, KHANAPUR, SANGLI-415311
Maharashtra 11/01/2024 1100 1
404 MH1403496601 Ajay Bharat Lengare Bamani, Bamani, KHANAPUR, SANGLI-415311
Maharashtra 11/01/2024 1100 1
405 MH06124502001 Ramesh doulat shirsath sonewadi bk, Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 10/01/2024 191 0.5
406 MH06123142501 SAMPAT TRAMBAK KATKADE SONEWADI KH, Sonewadi Kh., NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 10/01/2024 41 0.6
407 MH06094612903 Anita kailas ugale a/p kasbe vani , Kasbe Vani, DINDORI, NASHIK-422202
Maharashtra 10/01/2024 122 0.8
408 MH0615972701 JAYSHRI ROHIDAS LANDAGE Bahaduri , Bahaduri, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 10/01/2024 232 1
409 MH06121709502 GAWALI LILABAI SOPAN NARAYAN TEMBHI , Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 10/01/2024 307 0.65
410 MH06092681201 Kawale Khanderao Bhaguji Talegaon Vani, Sonjamb, DINDORI, NASHIK-422205
Maharashtra 10/01/2024 464 0.3
411 MH06121124701 Gawali Muktabai Bhausaheb Narayan Tembhi , Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 10/01/2024 149 0.51
412 MH06122825801 GAWALI MANIK YASHWANT NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 10/01/2024 272 0.7
413 MH06122204501 Gawali Kondaji Kacharu Narayan Tembhi, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 10/01/2024 266 0.4
414 MH06094613001 Matere Sunil Shivaji Ghodewadi, Ghodewadi(N.V.), DINDORI, NASHIK
Maharashtra 10/01/2024 92 0.51
415 MH06121709501 GAWALI LILABAI SOPAN NARAYAN TEMBHI , Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 10/01/2024 20/1/, 20/2 0.42
416 MH06124095701 DATTATRY HARINARAYAN DAREKAR AT POST RANWAD, Ranwad, NIPHAD, NASHIK-422305
Maharashtra 10/01/2024 744 0.4
417 MH06124541201 Vilas sukhdeo Bochare Deogaon, Deogaon, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 10/01/2024 94/2 0.3
418 MH06124036501 GAWALI LILABAI ANANDA NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 10/01/2024 267 0.35
419 MH06123349101 GAWALI MADHURI SHRINIWAS NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 10/01/2024 282 0.87
420 MH0615843801 Kalpana Sahebrao Sonawane digwad, Dighwad, CHANDWAD, NASHIK-423101
Maharashtra 10/01/2024 590/2 0.4
421 MH06125633501 Sukdev Dagadu Katkade Shivare , Shivare, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 10/01/2024 139/3 0.5
422 MH06125126101 VISHVANATH RAMBHAU GARE Khangaon Najik, Khangaon Najik, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 10/01/2024 21/4 0.4
423 MH06122870101 GAWALI MADHAV JAGANNATH NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 10/01/2024 179/1 0.6
424 MH0615965401 SHOBHA SUDAM LANDAGE Bahaduri , Bahaduri, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 10/01/2024 231 0.8
425 MH06124036001 GAWALI MINA BABURAO NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 10/01/2024 38/1 0.4
426 MH06151039101 ASHOK MAHADU PAWAR RAHUD, Rahod, CHANDWAD, NASHIK-423101
Maharashtra 10/01/2024 456/1 0.4
427 MH06122870201 GAWALI MADHAV JAGANNATH NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 10/01/2024 179/1 0.65
428 MH0615843701 Jyoti Nitin Sonawane Digwad, Dighwad, CHANDWAD, NASHIK-423101
Maharashtra 10/01/2024 573 0.4
429 MH06151000401 Sukhdev dattu aher Adgaon, Adgaon, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 10/01/2024 85 0.4
430 MH06121126302 Gawali Shriniwas Shivaji Narayan Tembhi, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 09/01/2024 282 0.75
431 MH06094615001 GHULT BAJIRAO TRNBAK MAVAVI, Mavadi, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 09/01/2024 .337/B 0.4
432 MH0602207901 VIKRAM CHINTAMAN KAPADANIS At post Tembhe Tel Baglan Dist Nashik, Tembhe, BAGLAN, NASHIK-423301
Maharashtra 09/01/2024 70/1 0.93
433 MH06093762301 SUDAM MALHARI MEDHANE JAMBUTAKE, Jambutake, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 09/01/2024 74 0.8
434 MH06093613401 Ukharde Nanda Madhukar Pimpalgaon Ketaki, Pimpalgaon Ketaki, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 09/01/2024 128 1
435 MH06123839301 SHANKHPAL BALASAHEB BABURAO KARSUL, Karsul, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 09/01/2024 260 0.47
436 MH0602151301 JIBHAU CHINTAMAN KAPADANIS AT POST TEMBHE KHALACHE TAL BAGALAN, Tembhe, BAGLAN, NASHIK-423301
Maharashtra 09/01/2024 59,56/1/1 0.92
437 MH06123064301 SHANKHAPAL INDUBAI BALASAHEB KARSUL, Karsul, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 09/01/2024 269 0.68
438 MH06124470801 SHANKHPAL TARABAI RAMKRUSHNA KARSUL, Karsul, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 09/01/2024 123 0.42
439 MH06125187401 Santosh Narayan SHirsagar Sonewadi Bk, Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 09/01/2024 38 0.5
440 MH06093613402 Ukharde Nanda Madhukar Pimpalgaon Ketaki, Pimpalgaon Ketaki, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 09/01/2024 128 0.22
441 MH06121126301 Gawali Shriniwas Shivaji Narayan Tembhi, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 09/01/2024 282 1
442 MH06125633001 Babasaheb Bhagunath Jadhav Dharangaon Khadak , Dharangaon Khadak, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 09/01/2024 273/B 1
443 MH06124533902 SUREKHA ASHOK SHINDE KOTAMGAON, Kotamgaon, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 09/01/2024 420 0.4
444 MH06094613201 Kadam Bhushan Vasant Palkhed B, Palkhed, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 09/01/2024 241 0.4
445 MH06122820501 BHAVAR PANDURANG TUKARAM BEHED, Behed, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 09/01/2024 140/1/1,140/2,127/2/2 0.85
446 MH06125633101 Varsha Babasaheb Jadhav Dharangaon Khadak , Dharangaon Khadak, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 09/01/2024 273/B 0.45
447 MH06122619101 GANESH NARAYAN KSHIRSAGAR SONEWADI BK, Sonewadi Bk., NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 09/01/2024 216 0.4
448 MH06124022001 SHANKHPAL SUNIL BALASAHEB KARSUL, Karsul, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 09/01/2024 15 0.38
449 MH0615174402 Mahale Dnyaneshwar Subhash dhoterkhede, Dhotarkhede, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 09/01/2024 1/1 0.7
450 MH0615810501 FAKIRA DADA JADHAV KHADAKJAMB, Khadakjamb, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 09/01/2024 144/146 0.61
451 MH1010075001 Kisan Shantaram Deshmukh Jawale Kadlag, Jawale Kadlag, SANGAMNER, AHMEDNAGAR-422605
Maharashtra 08/01/2024 105/7 0.55
452 MH06093947501 Jadhav Prabhakar Deoram Dindori, Dindori, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 08/01/2024 904 0.8
453 MH06125453201 ANANDA NIVRUTTI SANGALE NIPHAD, Niphad, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 08/01/2024 553. 554 0.34
454 MH0602208001 Krushna Devman Jadhav Krushna Devman Jadhav at post Bijote Tal Satana dist Nashik, Bijote, BAGLAN, NASHIK-423301
Maharashtra 08/01/2024 433/1 0.5
455 MH06094615601 JEUGHALE RUSHIKESH SANJAY TALEGAON VANI, Talegaon Vani, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 08/01/2024 161 0.6
456 MH06125634401 Santosh kisan Ghayal At Vishnu Nagar, Post-Vinchur Tal-Niphad Dist-Nashik, Vishnu Nagar, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 08/01/2024 742/4 0.8
457 MH06124391801 SANGALE ANANDA NIVRUTTI NIPHAD, Niphad, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 08/01/2024 553 ,554 0.34
458 MH0602208101 Sanjay Kashiram Jadhav At Bijote Post Akhatwade Tal Satana Dsit Nashik, Jaikheda, BAGLAN, NASHIK
Maharashtra 08/01/2024 273/2 0.4
459 MH06122200001 SANGLE ABHIJIT RAJARAM NIPHAD, Niphad, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 08/01/2024 561 0.81
460 MH06122833701 ATHARE DATTATRAY VAMAN UMBARKHED, Umbarkhed, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 08/01/2024 92 0.45
461 MH06124699001 ATHARE VIJAY KESHAV UMBARKHED, Umbarkhed, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 08/01/2024 237 0.4
462 MH06125262201 SHINDE KAMLESH SHYAMRAO DAVACHWADI, Davachwadi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 08/01/2024 386 0.95
463 MH06124036701 GAWALI VIJAY DATTATRAY NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 08/01/2024 173/1 0.63
464 MH06125634601 Dhanraj Kanhaiyalal Jadhav Hanuman Nagar Post--Vinchur tal Niphad, Hanumannagar, NIPHAD, NASHIK-422305
Maharashtra 08/01/2024 248/a/2 0.85
465 MH1010075201 Sachin Ashok Surve Jawale Kadlag, Jawale Kadlag, SANGAMNER, AHMEDNAGAR-422605
Maharashtra 08/01/2024 130/4 0.28
466 MH06125633201 Shriram Pandharinath Pund Dharangaon Veer, Dharangaon Veer, NIPHAD, NASHIK-422303
Maharashtra 08/01/2024 110 0.6
467 MH0613192501 NIVRUTTI PANDURANG KAPADI DESHWANDI, Deshwandi, SINNAR, NASHIK-422103
Maharashtra 08/01/2024 15 0.2
468 MH0613049601 Pandurang Kachuru Kapadi deshwandi, Deshwandi, SINNAR, NASHIK-422103
Maharashtra 08/01/2024 160 0.46
469 MH06151022801 Shinde Trambak Krushna shinde, Shinde, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 08/01/2024 281 1.2
470 MH0613070003 SHIVAJI PANDURANG KAPADI A/P DESHAVANDI TAL.SINNAR, Deshwandi, SINNAR, NASHIK-422103
Maharashtra 08/01/2024 156 0.61
471 MH0615193501 SUBHASH MHASU NIPHADE KHADAKJAMB, Khadakjamb, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 08/01/2024 475/1 0.6
472 MH0615133903 Pathan Nurjahan Salim Vadner bhairav Tal Chandwad Dist Nashik, Vadner Bhairao, CHANDWAD, NASHIK-423111
Maharashtra 08/01/2024 2286 0.48
473 MH0615174401 Mahale Dnyaneshwar Subhash dhoterkhede, Dhotarkhede, CHANDWAD, NASHIK
Maharashtra 08/01/2024 1/1 0.72
474 MH06121737801 GAWALI HANUMANT RADHAJI NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 07/01/2024 225 0.4
475 MH06122485701 GAWALI HIRABAI TUKARAM NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 07/01/2024 37 0.66
476 MH06121452801 GAWALI BALKRISHNA SAMPAT NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 07/01/2024 32/2 0.4
477 MH0604192301 Rajendra Jagannath Deore At.Po.wajgoan, Wajgaon, DEOLA, NASHIK-423102
Maharashtra 07/01/2024 175/1 0.6
478 MH06122828901 GAWALI BHAUSAHEB DAMU NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 07/01/2024 47 0.78
479 MH06094341901 DILIP BABURAO THOMBRE AKRALE, Akrale, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 07/01/2024 95/1 0.7
480 MH06121312501 Gawali Bajirao Trimbak Narayan Tembhi, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 07/01/2024 203,204 1
481 MH06122204701 Gawali Chandrakala Nivrutti Narayan Tembhi, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 07/01/2024 324 0.69
482 MH06122485401 GAWALI ASHOK LAHANU NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 07/01/2024 247 0.33
483 MH06124036602 GAWALI ANANDA KACHARU NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 07/01/2024 264 0.42
484 MH06122485901 GAWALI BEBITAI SAHEBRAO NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 07/01/2024 325 0.95
485 MH06121122301 Gawali Baburao Madhav Narayan Tembhi , Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 07/01/2024 38/2 0.5
486 MH0615086605 Patole Manohar Shankar Vadner bhairav Tal Chandwad Dist Nashik, Vadner Bhairao, CHANDWAD, NASHIK-423111
Maharashtra 07/01/2024 2106 0.25
487 MH06094616301 sarode dinkar kacharu talegaon vani, Talegaon Vani, DINDORI, NASHIK
Maharashtra 07/01/2024 278 0.4
488 MH06121429001 Gawali Balasaheb Punja Narayan Tembhi, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 07/01/2024 359 0.4
489 MH06122502601 GAWALI JAYSHREE PRAKASH NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 07/01/2024 1 0.81
490 MH06123203801 ATHARE DATTATRAY WAMAN UMBARKHED, Umbarkhed, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 07/01/2024 92 0.5
491 MH06125179101 GAWALI BHAUSAHEB MADHAV NARAYANTEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 07/01/2024 236/1 0.75
492 MH06122487501 GAWALI BAJIRAO TRIMBAK NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 07/01/2024 215 0.8
493 MH06121312801 Gawali Dnyaneshwar Waman Narayan Tembhi , Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 07/01/2024 80/1 0.9
494 MH06125168601 GAWALI GAYABAI VILAS NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 07/01/2024 185 0.46
495 MH06125179501 GAWALI KAVITA VITTHAL NARAYANTEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 07/01/2024 216 0.8
496 MH06121429301 Gawali Balasaheb Punjaji Narayan Tembhi, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 07/01/2024 372 0.45
497 MH06123951301 GAWALI BHAUSAHEB MADHAV NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-422209
Maharashtra 07/01/2024 236/1 0.75
498 MH06123710901 GAWALI ASHOK BHAGWANT NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 07/01/2024 330 0.4
499 MH06125412302 VASUDEV CHIMANRAO KATHE KASBE SUKENE, Kasabe Sukene, NIPHAD, NASHIK
Maharashtra 07/01/2024 927 0.48
500 MH06123337601 GAWALI BHIKA PANDHARINATH NARAYAN TEMBHI, Narayan Tembhi, NIPHAD, NASHIK-472220
Maharashtra 07/01/2024 290 0.56
Page 1 of 2
12